Güneş Nişasta
ACİL DURUM TATBİKATI
ACİL DURUM TATBİKATIOlası acil durum anında,  çalışan personelimize gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirilmesi için İş Güvenliği Uzmanımızla beraber 06.04.2017 tarihinde ‘Acil Durum Tatbikatı’ yaptık. Tatbikatı 2 dk 13 sn süreyle tamamladık. Yıl içeresinde daha kapsamlı tatbikatlarla beraber süremizi kısaltmayı amaçlıyoruz.